Moim klientom proponuje pełen zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych. Współpracuję z kancelarią prawną, oferując doradztwo w zakresie prawa pracy, ulg i podatków.

Usługi księgowe
 • Prowadzenie pełnych ksiąg - kompleksowa obsługa księgowa (osoby fizyczne, spółki) m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacje, sporządzenie sprawozdań finansowych w tym przepływy kapitałów, cashflow.
 • Prowadzenie księgi przychodów - prowadzenie księgi, ewidencji zakupów i sprzedaży, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, kart pracowników, kart przebiegu pojazdów, rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji dla US i ZUS.
 • Prowadzenie ryczałtu od przychodów - prowadzenie ewidencji przychodów, obliczanie kwot ryczałtu, rozliczanie z ZUS, roczne rozliczenie podatku dochodowego.
 • Prowadzenie karty podatkowej 
 
Usługi kadrowo-płacowe
 • Przygotowywanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, innych umów cywilnoprawnych, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń dot. zatrudnienia,
 • Zgłaszanie, zmiany, korekty i wyrejestrowywanie pracowników oraz płatnika w ZUS
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie wykazu przelewów, pasków oraz dokumentów RMUA dla każdego pracownika
 
Inne usługi
 • Reprezentuje klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS również podczas kontroli
 • Prowadzę audyty poprawności dokumentacji księgowej
 • Umożliwiam on-line dostęp do wszelkich informacji
 • Rozliczam osoby fizyczne
 • Pomagam w rejestracji działalności gospodarczej

ZYSKAJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ KSIĘGOWOŚCIĄ,
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Twój sukces to mój sukces!

Masz wątpliwości - poznaj moje promocje i skontaktuj się ze mną, odpowiem na wszystkie Twoje pytania.

Zapraszam

Monika Mikołajewska
© 2023 Moja Księgowa.